วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2555

นิทรรศการภาพประกอบนิทาน
เชิญร่วมเปิดตัวหนังสือนิทานอาเชี่ยน 
ผลงานนักวาดภาพประกอบแนวหน้า จาก"กลุ่มเบญจรงค์" 
เช่น โอมรัชเวทย์ พล ข่าวสด สมชาย ปานประชา เฉลิม อัคคะพู 
สวัสดิ์ สุวรรณปักษ์ สมบัติ คิ้วฮก สละ นาคบำรุง
และนักวาดเสริมทัพอีกหลายท่าน ในวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2555 เวลา 9.00-17.00 น. 
 มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 17 (ศูนย์ประชุมฯ สิริกิติ์)